Vores arbejde med bæredygtighed

Kan den mad, vi spiser, virkelig forandre verden?

Kan en svensk skolepige få paven til at ændre i sin kalender?

Det, vi ønsker at sige med det her, er, at det har stor betydning for klimaet, hvad vi spiser. Og glem ikke, at hvert skridt gør en forskel. Det lyder måske stort og kompliceret, men det hele kan faktisk starte med noget så småt og nemt som en grøntsagsbøf.

Prioriterede områder

MINDRE MADSPIL

I en cirkulær økonomi udnyttes alle ressourcer. Alt salataffald fra produktionen opsamles og genanvendes og bliver til jordforbedringsmidler.

ETISK PRODUKTION

Vi sikrer, at alle råvarer fremstilles på etisk forsvarlig måde, og skaber en ansvarlig grøn vækst.

MILJØVENLIG EMBALLAGE

Vores emballager skal være ressourcebesparende. Vi bruger plast, når det er nødvendigt, men så lidt som muligt.

VEDVARENDE RESSOURCER

Vi bruger vedvarende energikilder i stedet for fossile og overvåger nøje virksomhedens samlede klimaaftryk.

"I’m Green."
"We are Greenest!"

Det mener vi om plast og emballage

Den emballage, vi anvender, skal give vores produkter de bedste forudsætninger for at holde sig friske. Derfor bruger vi plast. Reduktion af madspil er det, vi fokuserer mest på i vores arbejde for bæredygtighed, og her er plast en hjælp. Selvom plast altså er vigtig for produktet, er det vores mål at bruge mindst mulig plast, og vi arbejder kontinuerligt på at finde nye mere bæredygtige og ressourcebesparende emballageløsninger. At være ”greenest” betyder for os, at vi altid ser på helheden og bæredygtigheden ud fra flere forskellige aspekter.

Vi arbejder med forskellige former for emballagematerialer og plastsammensætninger for at få den optimale emballage til det enkelte produkt. Plasten til vores småbladssalater er 100 % genanvendelig og fremstillet af grøn polyethylen. Den har fået I’m Green-mærket, som betyder, at den er baseret på mindst 52 % vedvarende råvarer fra sukkerrør. I modsætning til traditionel polyethylen binder den kuldioxid, når den produceres, og bidrager dermed til at mindske udslippet af drivhusgasser.

Videnskabeligt forankrede mål

Gennem vores ejerselskab BAMA Fresh Cuts AB har vi tilsluttet os det globale klimasamarbejde (SBTi (Science Based Targets initiative). Det indebærer, at vi forpligter os til at opstille videnskabeligt forankrede mål for vores emissioner. Målene skal være på linje med Parisaftalens mål om at begrænse jordens temperaturstigning til ”well-below” 2 grader. For BAMA Fresh Cuts indebærer det, at selskabet senest i 2031 skal have reduceret sit CO2-aftryk med 30 %.

Nogle af de vigtige områder, vi arbejder med, er at øge andelen af genanvendelig emballage; tænke endnu mere på emissionsfaktorer i produktudviklingen og optimere vores transporter. Vi vil løbende opdatere vores website med informationer om, hvordan det går.

SBTi er et samarbejde mellem CDP, World Resources Institute (WRI), Verdensnaturfonden (WWF) og FN‹s Global Compact (UNGC).

Her kan du læse mere om SBTi og om, hvilke selskaber globalt, der har tilsluttet sig: https://sciencebasedtargets.org