Vårt hållbarhetsarbete

Kan maten vi äter verkligen förändra världen?
Kan en svensk skolflicka få påven att boka om i sin kalender?

Vad vi ville ha sagt med det är att vad vi äter har stor betydelse för klimatet. Och glöm inte att varje steg gör skillnad. Det kan låta stort och komplicerat, men allt kan faktiskt börja med något så litet och lättlagat som en grönsaksbiff.

Prioriterade områden

MINSKAT MATSVINN
I en cirkulär ekonomi tas alla resurser tillvara. Allt salladsavfall från produktionen samlas upp och återvinns för att bli jordförbättringsmedel.

ETISK PRODUKTION
Vi säkerställer att alla råvaror framställs på ett etiskt sätt och skapar en ansvarsfull grön tillväxt.

MILJÖVÄNLIGA FÖRPACKNINGAR
Våra förpackningslösningar ska vara resursbesparande. Vi använder plast vid behov men så lite som möjligt.

FÖRNYBARA RESURSER
Vi använder förnybara energiresurser istället för fossila och följer noga verksamhetens totala fotavtryck.

"I’m Green."
"We are Greenest!"

Så här tänker vi kring plast och förpackningar

Förpackningarna vi använder ska ger våra produkter de bästa förutsättningarna att hålla sig fräscha. Därför använder vi plast. Att minska matsvinnet är det som vi lägger störst fokus på i vårt hållbarhetsarbete, och där hjälper plasten oss. Även om plasten alltså är viktig för produkten, är vårt mål att använda så lite plast som möjligt och vi arbetar ständigt med att hitta nya, mer hållbara och resursbesparande förpackningslösningar. Att vara ”greenest” innebär för oss att vi alltid tänker på helheten och ser på hållbarhet utifrån flera olika aspekter.

Vi arbetar med olika typer av förpackningsmaterial och plastsammansättningar för att få en optimal förpackning för varje produkt. Plasten till våra småbladssallader är 100 % återvinningsbar och tillverkad av grön polyeten. Den är märkt med I’m Green-märket, vilket innebär att den baseras minst på 52 % förnyelsebar råvara från sockerrör. Till skillnad från traditionell polyeten, binder den koldioxid då den produceras och bidrar därmed till att minska utsläppen av växthusgaser.

Vetenskapligt förankrade mål

Vi har, genom vårt ägarbolag BAMA Fresh Cuts AB, anslutit oss till det globala klimatsamarbetet SBTi (Science Based Targets initiative). Det innebär att vi förbinder oss att sätta vetenskapligt förankrade mål för våra utsläpp. Målen ska vara i linje med Parisavtalets mål att begränsa jordens temperaturhöjning till ”well-below” 2 grader. För BAMA Fresh Cuts innebär det att bolaget senast 2031 ska ha minskat sitt koldioxidekvivalentavtryck med 30%.

Några viktiga områden som vi arbetar med är att öka andelen materialåtervinningsbara förpackningar, att i ännu högre grad tänka på utsläppsfaktorer vid produktutveckling och att optimera våra transporter. Vi kommer att uppdatera vår hemsida löpande med information om hur det går.

SBTi är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och United Nations Global Compact (UNGC).

Här kan du läsa mer om SBTi och vilka företag världen över som anslutit sig: https://sciencebasedtargets.org